Onze uitgebreide garantie op Beta gereedschappen

Garantie

Beta Winkel heeft vertrouwen in zijn producten en doet zijn best om deze in topconditie aan u te leveren. Op alle aangekochte producten biedt Beta Winkel een levenslange garantie, deze garantie loopt via de leverancier. Ze zullen in de meeste gevallen gaan beoordelen of het artikel niet op een verkeerde manier gebruikt is en u een nieuw artikel toezenden wanneer het een garantiekwestie betreft.

Voorwaarden garantie

Indien uw product binnen de aangegeven garantieperiode defect raakt ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten, zal Beta Winkel zijn uiterste beste doen om uw product kosteloos te repareren of indien nodig te vervangen. De garantie is niet van toepassen als:

  • De fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik.
  • Het product voor andere dan normale doeleinden is gebruikt.
  • Het product door derden is gewijzigd of onderhouden.
  • De aankoopfactuur niet kan worden overlegd.

Garantieaanvraag

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie willen wij u vragen om onderstaand garantieformulier in te vullen. Nadat u het garantieformulier heeft ingevuld ontvangt u een bevestiging per e-mail en een verzendlabel. Middels het verzendlabel kunt u kosteloos het defecte product naar ons verzenden. Zodra het product bij ons is geleverd streven we ernaar om binnen 5 werkdagen een onderzoek in te stellen en u op de hoogte te brengen van de uitkomsten van dit onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat het defect binnen de garantie valt repareren wij kosteloos het product. Zodra het product gebruiksklaar is zal u hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht en zal het product naar u verzonden worden.

Blijkt uit het onderzoek dat het defect niet onder de garantie valt zal er contact met u worden gezocht en de reparatiemogelijkheden worden besproken. Voor meer informatie over de reparatiemogelijkheden verwijzen wij u naar de pagina ‘reparatieservice’.

Selecteer een Afleverpunt